Πρόσφατα Νέα
11 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις α. της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (Α΄21),β. των άρθρων 3…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...