Πρόσφατα Νέα
28 Νοεμβρίου 2019
Με βάση το πρακτικό με αρ.πρωτ.: 28527/27-11-2019 της επιτροπής αξιολόγησης για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 για την Πρόσληψη Εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
15 Νοεμβρίου 2019
Τα δείγματα των Εντύπων για τον διαγωνισμό τα βρίσκετε πατώντας στα πιο κάτω links ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 2019 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2019 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 2 2019 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 3 2019 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 4 2019 
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...