Νοσηλευτικό Προσωπικό

Πλακούτση Φωφώ Προϊσταμένη μαία
Σχίζα Βικτωρία

Μαία

Ντούσκου Γεωργία

Μαία

Σαλαώρα Παναγιώτα

Μαία

Δήμου Βασιλική  Μαία
Τάτση Βασιλική Μαία
Μπούτικου Γενοβέφα Μαία
Καγκαρά Ιωάννα

Μαία

Βλάχος Κωνσταντίνος Μαιευτής
Γιαγιάκου Χριστίνα Μαία
   
Σαραντάρη Αρτεμησία Ασκούμενη μαία
Βαδιβούλη Πηνελόπη Νοσηλεύτρια
Μανιφάβα Χαρίκλεια Νοσηλεύτρια
Μήλιου Βαρβάρα Νοσηλεύτρια
Λουκά Χαρίκλεια Νοσηλεύτρια
Σκαλτσώνη Ιωάννα Νοσηλεύτρια
Χήρα Αγαθή Νοσηλεύτρια