Χαιρετισμός του Διοικητή

    

Η χωρίς αποκλεισμούς και δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, η παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, η εύρυθμη, ουσιαστική και διαφανής λειτουργία των διοικητικών, νοσηλευτικών  και ιατρικών υπηρεσιών του  Νοσοκομείου μας, η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας ασθενών και συνοδών, η ίση, δίκαιη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση και η αναβάθμιση του ρόλου του Νοσοκομείου μας στη συνείδηση των συμπολιτών μας αποτελούν τις βασικές κι απαράβατες αρχές της προσπάθειας που θα κάνουμε απ’ την θέση ευθύνης της Διοίκησης του Νοσοκομείου Άρτας. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της υγείας, η αντιμετώπιση της ως δικαίωμα και κοινό αγαθό, στον αντίποδα της λογιστικής αντιμετώπισής της, είναι στο κέντρο της αντίληψης που διατρέχει τόσο εμένα, όσο και τα μέλη της διοίκησης. Αναγνωρίζοντας τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, γνωρίζοντας καλά τον χώρο της υγείας και τα αίτια των προβλημάτων θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Νοσοκομείο μας να είναι φωτεινό παράθυρο συλλογικής δουλειάς με μοναδικό στόχο την ανακούφιση, τη φροντίδα, την θεραπεία όσων αναγκάζονται να περάσουν την πόρτα του.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ