Υπηρεσίες

Η διοικητική διάρθρωση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας είναι η ακόλουθη:

Α. Υπηρεσίες

  • Ιατρική
  • Νοσηλευτική
  • Διοικητική

Β. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης

Γ. Ειδικό Γραφείο Υποδοχής Ασθενούς


Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης καθώς και το Ειδικό Γραφείο Υποδοχής Ασθενών υπάγονται διοικητικά κατευθείαν στον Διοικητή του Νοσοκομείου.