Ιατρικό Προσωπικό

Μόνιμο

Τσιαντής Κωνσταντίνος Διευθυντής
Γκιόκα Ελένη Επιμελήτρια Α'
Πασιάς Ιωάννης Επιμελητής Α'
Ματέρη Ευτυχία Επιμελήτρια Α'
Οικονόμου Έλλη Επιμελήτρια Α'

 Επικουρικό 

   

 Ειδικευόμενοι 

Βλαχοπούλου Βαρβάρα
Ζορκάδης Σωτήριος
Καψάλη Χριστίνα
Παππά Παναγιώτα

 Αγροτικοί