Πρόσφατα Νέα
11 Μαΐου 2016

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΑΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ