Πρόσφατα Νέα
22 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ ΑΡΤΑΣ , ME ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ./101/2016

Σχετικά Άρθρα