Πρόσφατα Νέα
08 Αυγούστου 2019

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ITALRAY ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΛ. 66 ΤΗΣ ΑΡ. Δ.Σ 85/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σχετικά Άρθρα