Πρόσφατα Νέα
20 Μαΐου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «μιας (1) συσκευής – αναπνευστήρα μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού BIPAP