Πρόσφατα Νέα
18 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 60 /2020 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ(7) ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ»