Πρόσφατα Νέα
01 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV : 33696100-6)

Σχετικά Άρθρα