Πρόσφατα Νέα
02 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV 33771000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,