Πρόσφατα Νέα
06 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ . 67 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Φιαλών Ιατρικών αερίων» (CPV: 44612100-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,