Πρόσφατα Νέα
07 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 69/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)» (CPV: 39830000-9), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας