Πρόσφατα Νέα
28 Αυγούστου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 79/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ (CPV :50750000-7)