Πρόσφατα Νέα
04 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 82/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)»( CPV:3312200

Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστηκε 42 φορές