Πρόσφατα Νέα
07 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83 /2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» CPV:33696300-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτ

Σχετικά Άρθρα