Πρόσφατα Νέα
15 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.87 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)( CPV:38434520-7)»