Πρόσφατα Νέα
16 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 89/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»(CPV:24931250-6)για τις ανάγκες του Γ. Ν.