Πρόσφατα Νέα
19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα μεταφοράς τροφίμων & ποτών» της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

Κατηγορία Εγκύκλιοι
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστηκε 736 φορές