Πρόσφατα Νέα
14 Ιανουαρίου 2013

Εγκύκλιος 2 με Α.Δ.Α. ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών

Παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

Κατηγορία Εγκύκλιοι
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστηκε 1361 φορές