Πρόσφατα Νέα
04 Φεβρουαρίου 2013

Εγκύκλιος 3

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

Κατηγορία Εγκύκλιοι
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστηκε 606 φορές