Πρόσφατα Νέα
25 Νοεμβρίου 2011
Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α΄32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
25 Οκτωβρίου 2011
«Ένταση ελέγχων για την απαγόρευση του καπνίσματος.»
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
15 Σεπτεμβρίου 2011
Αποστολή της υπ. Αριθμ. 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ. 2026/τβ/12-9-2011)ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική άνω των 300 τμ.»
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
01 Σεπτεμβρίου 2011
«Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
19 Ιανουαρίου 2011
«Εφαρμογή Νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος»
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
30 Σεπτεμβρίου 2010
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι