Πρόσφατα Νέα
27 Αυγούστου 2010
Αποστολή της ΚΥΑ «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
19 Αυγούστου 2010
Εφαρμογή Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση Ε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα Κεφ. Ζ΄περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
30 Ιουλίου 2008
Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι