Πρόσφατα Νέα
04 Φεβρουαρίου 2013
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
14 Ιανουαρίου 2013
Παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
11 Δεκεμβρίου 2012
Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
16 Οκτωβρίου 2012
Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
19 Ιανουαρίου 2012
«Παροχή συσσιτίων και τροφίμων - Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι