Πρόσφατα Νέα
04 Αυγούστου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 14 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Απεντόμωσης-Απολύμανσης-Μυοκτονίας &
Μικροβιοκτονίας των χώρων του Γ. Ν. Άρτας Κ.Υγείας –Αγροτικά Ιατρεία-Ξενώνας Ψυχαργώς ΤΕΕ Α΄Κύκλου & Κε.Φ.Ι.Απ. Άρτας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.