Πρόσφατα Νέα
04 Αυγούστου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 91 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Συντήρησης του Η/Μ Εξοπλισμού του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.