Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV: 33181500-7) ΤΗΣ ΜΤΝ με κωδικό 23DIAB000026572 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV: 33181500-7) ΤΗΣ ΜΤΝ με κωδικό 23DIAB000026572 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 02-06-2023 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 02-06-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» CPV: 33731110-7 ΚΩΔ. ΔΙΑΒ.: 23DIAB000026634. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» CPV: 33731110-7 ΚΩΔ. ΔΙΑΒ.: 23DIAB000026634.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘ» CPV: 33170000-2 ΚΩΔ. ΔΙΑΒ.: 23DIAB000026633 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘ» CPV: 33170000-2 ΚΩΔ. ΔΙΑΒ.: 23DIAB000026633

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026610 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026610

Μετάβαση στο περιεχόμενο